Wat is het online data platform van Kavelzoeker?

Via het online Woning Informatie Systeem (WIS) van Kavelzoeker heeft u altijd inzicht in de actuele stand van het project en zijn alle relevante documenten in te zien. Het grote voordeel is dat hierdoor grote papierstromen verminderd worden en efficiënter omgegaan wordt met de tijd. Alle meest recente belangrijke documenten zijn namelijk altijd en overal inzichtelijk. Het gaat hierbij om documenten als de benodigde vergunningen, ontwerpen van de architect en prijsaanbiedingen van aannemers. Door deze transparantie heeft een ieder binnen het CPO-project inzicht in de planning en zijn korte communicatielijnen mogelijk.

Wat houdt de startbijeenkomst in?

Tijdens een startbijeenkomst worden toekomstige bewoners geïnformeerd over de mogelijkheden om een eigen woning te ontwikkelen en bouwen op een bepaalde locatie. Hierdoor is vroegtijdig te bepalen of er voldoende animo is om te gaan ontwikkelen volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Wij luisteren naar de woonwensen van de geïnteresseerden en geven een indicatie voor de haalbaarheid. Daarnaast geven wij uitleg over de verschillende stappen die in het hele traject worden gevolgd en wat de rol van Kavelzoeker hierin is.

Wat zijn de subsidiemogelijkheden?

CPO wordt in verschillende gemeenten juist nu in tijd van crisis als maatregel gezien om de uitbreiding van de woningvoorraad op peil te houden. De subsidieplafonds verschillen per gemeente, daarom doet Kavelzoeker vooronderzoek naar de mogelijkheden. De hoogte van deze subsidie kan in sommige gevallen oplopen tot € 50.000,- per project. Deze investering vanuit de overheid kan gebruikt worden om het voortraject van een project te financieren. Zo wordt de particulier op weg geholpen met de bouw van een eigen woning naar wens.

Wat is een CPO-vereniging?

De toekomstige buren richten een vereniging op waarmee zij gezamenlijk naar buiten treden. Hierdoor is het mogelijk om opdracht te geven aan verschillende partijen waarmee wordt samengewerkt tijdens de ontwikkeling en bouw van de woningen. De doelstellingen van de vereniging worden vastgelegd in een verenigingsplan en deze rechtspersoon treedt zo dus op als opdrachtgever.